സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് 29 പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍...കണ്ണൂര്‍ ഇനി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍.......കൊണ്ടോട്ടി, ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍ ഉടന്‍......റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ തട്ടിപ്പുകള്‍ തടയാന്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് (ഡവലപ്‌മെന്റ് ആന്റ് റഗുലേഷന്‍) ഓര്‍ഡിനന്‍സിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം.... ............ ..... ... ..