സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള: 31 നഗരസഭകളും പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള മിഷനും കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടു.....സംസ്ഥാനത്ത് 688 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍ കമ്മിഷന്‍ ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു.....പുതുതായി 31 പുതിയ നഗരസഭകള്‍, കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍........പ്രവാസികള്‍ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടവകാശം നല്‍കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള ബില്‍ നിയമസഭ പാസാക്കി.............. ..... ... ..