സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍, കണ്ണൂര്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍...... ......പ്രവാസികള്‍ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടവകാശം നല്‍കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള ബില്‍ നിയമസഭ പാസാക്കി.........വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും വ്യവസായ ശാലകള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് നല്‍കുന്നതിലെ അശാസ്ത്രീയത നീക്കി.........ഡേന്‍ജറസ് ആന്റ് ഒഫന്‍സീവ് ലൈസന്‍സിന്റെ പേരുമാറ്റി.. ഇനിമുതല്‍ ട്രേഡ് ലൈസന്‍സ്.......... ..... ... ..