സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, April 11, 2012

Al Hamdulillah


എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരെ, എന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചവരെ, നിങ്ങളുടെ  പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ അങ്ങനെ സത്യമായി.
 ഒരു പാട് നന്ദി യുണ്ട്.  വരും  നാളുകളില്‍ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാന്‍ ശ്രമിക്കും 

ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളും പദവികളും വര്‍ഗ്ഗീയ , സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടവയാണ്. ആ മഹത്വവും പരിശുദ്ധിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്ന് മതേതര കേരളത്തിന്‌ ഞാന്‍ ഉറപ്പു നല്‍കുന്നു. മണ്മറഞ്ഞു പോയ മഹാരഥന്മാരുടെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് കൊണ്ട് നാടിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും പാര്‍ട്ടിയുടെയും യശസ്സുയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കാനും സുതാര്യമായി കാര്യങ്ങള്‍ നടത്താനും ഞാന്‍ ആത്മാര്‍ഥമായി ശ്രദ്ധിക്കും.