സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

politics

രാഷ്ട്രീയ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍

അലിയോട് അടുപ്പം, രണ്ട് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരെ പുറത്താക്കി
http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?tabId=16&contentId=14260235&district=Malappuram&programId=1079897613&BV_ID=@@@

No comments:

Post a Comment

.