സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Friday, June 15, 2012

Congratulations Selvaraj

ശെല്‍ വരാ ജിന്റെ വിജയം യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണത്തിനുള്ള അംഗീകാരം ആയി ഞാന്‍ കാണുന്നു. അത് നല്‍കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഇനിയെങ്കിലും ജനങ്ങളെ സങ്കുചിത വര്‍ഗ്ഗീയ  ചിന്ത ഉള്ളവരായി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക-
വികസനത്തിനും രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകള്‍ക്കും മാത്രമേ  ജനമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയൂ
അതായിരിക്കും  ഇനിയും എന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതവും  

Monday, June 11, 2012

യു ഡി എഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികവും,  നഗരവികസന മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ 2 മാസവും പൂര്‍ത്തിയാക്കുമ്പോള്‍ , ഈ ബ്ലോഗില്‍ എന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം എഴുതണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ പൊടിക്കൈ പ്രയോഗങ്ങളെക്കാള്‍ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്‍വഹണത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക്, അത്തരം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാന്‍ സമയം തികഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വീകരണങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനും മറ്റൊരു കാരണവും എനിക്ക് പറയാനില്ല. താമസിയാതെ തന്നെ, എന്റെ ഒരു പ്രവര്‍ത്തന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഞാന്‍ ഇതില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ദയവു ചെയ്തു എന്റെ facebook പേജ് വീക്ഷിക്കുക.