സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Friday, June 15, 2012

Congratulations Selvaraj

ശെല്‍ വരാ ജിന്റെ വിജയം യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണത്തിനുള്ള അംഗീകാരം ആയി ഞാന്‍ കാണുന്നു. അത് നല്‍കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഇനിയെങ്കിലും ജനങ്ങളെ സങ്കുചിത വര്‍ഗ്ഗീയ  ചിന്ത ഉള്ളവരായി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക-
വികസനത്തിനും രാഷ്ട്രീയനിലപാടുകള്‍ക്കും മാത്രമേ  ജനമനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ കഴിയൂ
അതായിരിക്കും  ഇനിയും എന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതവും  

3 comments:

 1. YOU ARE ABSOLUTLY RIGHT ALIKKA....WE ARE ALWAYS WITH YOU, WARM REGARDS; AND ALL THE VERY BEST...MAY GOD BLESS US.

  ReplyDelete
 2. No doubt...The people consider "What he is doing?" and not they never believe in the 'so called' isms....
  The public expect miracles from you!May the Almighty help you.....
  Mujeeb Pang

  ReplyDelete
 3. No doubt..The people consider "What hi is doing?"..and not the 'so called' unworthy isms...
  The public expect miracles from you..and they believe in you .....
  May the Almighty fulfill your responsibilities
  Mujeeb Pang

  ReplyDelete

.