സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, October 7, 2014

കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ് ഇനി 'സങ്കേത'ത്തില്‍

നഗരസഭകളില്‍നിന്ന് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കാന്‍ സാധാരണക്കാര്‍ പലപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടുന്നത് പതിവുകാഴ്ചയാണ്. യഥാസമയം അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ വലിയ നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള അപേക്ഷയും അനുമതിയും ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നവംബര്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഔദ്യോഗികമായി ഇത് നിലവില്‍ വരും. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയ 'സങ്കേതം'എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. നഗരസഭകളിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ഥലപരിശോധനയുടെ തിയതി, ഫീസ് തുക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ മൊബൈലില്‍ എസ്എംഎസ് ആയി ലഭിക്കും. 30 ദിവസത്തിനകം പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കും. രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായ ഈ സംവിധാനത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഗുഡ് സര്‍വീസ് എന്‍ട്രി നല്‍കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായ സേവനമാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയത്. നഗരസഭകളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും പൊതുജനത്തിന്റെയും പിന്തുണ കൂടിയുണ്ടാവുമ്പോള്‍ ഈ മാതൃകാ പദ്ധതി വന്‍വിജയമാവുമെന്ന് തീര്‍ച്ചയുണ്ട്.

No comments:

Post a Comment

.