സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Sunday, May 25, 2014

പെരിന്തല്‍മണ്ണ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സുവര്‍ണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തു. സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേര്‍ന്നുനിന്ന് വിജയംകൊയ്ത സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സഹകരണ ബാങ്ക് എന്ന ഖ്യാതി പെരിന്തല്‍മണ്ണ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിനുണ്ട്. 225 കോടി ഡെപ്പോസിറ്റ്. 179 കോടി രൂപ ഇന്‍വെസസ്റ്റ്‌മെന്റ്. ഈ തുക സാധാരണക്കാരുടെ നന്‍മയ്ക്കുവേണ്ടി, നാടിന്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സഹായമാവണം. സാധാരണക്കാരെ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവരാന്‍, അവരുടെ ആശ്രയമാവാന്‍ കഴിയുന്ന വിധം പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യണം, നടപ്പാക്കണം. നേട്ടങ്ങള്‍ പിന്നാലെ വന്നുകൊള്ളും. 

No comments:

Post a Comment

.