സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, August 6, 2014

അറബി അക്ഷരമാല കൊണ്ട് രചിച്ച ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ചിത്രം. മലപ്പുറത്ത് നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തില്‍ ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഇളയമകന്‍ സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുന്നു.

No comments:

Post a Comment

.