സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, February 20, 2013

ഫ്ളാറ്റുകള്‍ക്ക് വന്‍തുക വാങ്ങി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയാന്‍ നിയമം വരുന്നു


(നിയമസഭയില്‍ സബ്മിഷന് മറുപടി 19-02-2013)

ഫ്ളാറ്റ്, വില്ല, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ എന്നിവ നിര്‍മ്മിച്ചുനല്‍കാമെന്ന് പരസ്യം നല്‍കി അഡ്വാന്‍സ് തുകയും വാങ്ങി എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചശേഷം ആവശ്യക്കാര്‍ പലരീതിയില്‍ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള സൌകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താതിരിക്കുക, നിലവാരം കുറഞ്ഞ സാധനസാമഗ്രികള്‍ ഉപയോഗിക്കുക, നിശ്ചിത സമയത്തിനകം നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് ഉടമക്ക് കൈമാറാതിരിക്കുക, അംഗീകൃത പ്ളാനില്‍നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് നിര്‍മ്മാണം നടത്തുക, ബില്‍ഡറുടെ ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത ഭൂമിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക, നിര്‍മ്മാണം കഴിഞ്ഞശേഷം പാര്‍ക്കിങ്ങ് ഏരിയ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി മാറ്റുക, തുറസ്സായി ഇടേണ്ട സ്ഥലം പാര്‍ക്കിങ്ങിനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കൊ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ പരാതികളാണ് പ്രധാനമായും ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. വന്‍തോതിലുള്ള ചൂഷണം ഈ മേഖലയില്‍ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളില്‍ ഉടന്‍ പരിശോധന നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 ഇത്തരം ചൂഷണങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കുകയാണ്. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ ചൂഷണം തടയുന്നതിനും സാധാരണക്കാരുടെ താല്‍പ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ദി റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ്(റഗുലറൈസേഷന്‍ ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് ) ബില്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതേ മാതൃകയില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് യോജിച്ച നിയമം കൊണ്ടുവരാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 

No comments:

Post a Comment

.