സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, February 20, 2013

ന്യൂനപക്ഷ പ്രമോട്ടര്‍മാരുടെ നിയമനം

സബ്മിഷനുള്ള മറുപടി

സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍, സ്കോളര്‍ഷിപ്പുകള്‍, ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ കാര്യക്ഷമമായും വ്യാപകമായും ഗുണഭോക്താക്കളില്‍ എത്തിക്കുന്നതിനും ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്നതിനുമായി 16.06.2012ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു പഞ്ചായത്തില്‍ ഒന്ന് എന്ന തോതില്‍ 1000 പ്രമോട്ടര്‍മാരെ പ്രതിമാസം 4000 രൂപ ഓണറേറിയം നല്‍കി നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. പത്താംക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള 18നും 39നുമിടയില്‍ പ്രായമുള്ളവരെയാണ് പ്രമോട്ടര്‍മാരായി നിയമിക്കുന്നത്.
 ന്യൂനപക്ഷ പ്രമോട്ടര്‍മാരുടെ നിയമത്തിനായി മാതൃഭൂമി, മലയാള മനോരമ, മാധ്യമം, ചന്ദ്രിക, ദേശാഭിമാനി, തൊഴില്‍വീഥി, തൊഴില്‍വാര്‍ത്ത തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ വഴി അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. 18.12.2012വരെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളുടെ അപേക്ഷ അതാത് കലക്ടറേറ്റുകളില്‍ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ആദ്യം 26.12.2012വരെയും പിന്നീട് 28.01.2013 വരെയും സമയം ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചുനല്‍കി. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപേക്ഷകരില്‍നിന്ന് യോഗ്യരായ പ്രമോട്ടര്‍മാരെ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു. 14 ജില്ലകളിലും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനായി അഞ്ച് സമിതികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമിതിയില്‍ മുസ്ലിം യുവജനതക്കായുള്ള പരിശീലനകേന്ദ്രം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍, മദ്രസ്സാക്ഷേമനിധി മാനേജര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്കുപുറമേ അതാത് ജില്ലയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടര്‍, തഹസില്‍ദാര്‍ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൂടി ലഭ്യമെങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രമോട്ടര്‍മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

No comments:

Post a Comment

.