സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, September 10, 2013

നഗരസഭകളില്‍ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ ഇനി ഇ ടെന്‍ഡര്‍

തിരുവന്തപുരം
നഗരസഭകളില്‍ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ഇ ടെന്‍ഡര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം എടുത്തത്. ഓണം കഴിഞ്ഞാലുടന്‍ ഇ ടെന്‍ഡര്‍ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുത്തും.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കരാറുകാര്‍ അവിഹിതമായി ഇടപാടുകള്‍ നടത്തുന്നതായും ഇതുമൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നതായും സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇത് വലിയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും വഴിവെക്കുന്നുണ്ട്. നഗരസഭകളില്‍ കയ്യാങ്കളി നടത്തിയും അവിഹിതമായി ധാരണകളുണ്ടാക്കിയും കരാര്‍ നല്‍കുന്ന നിലവിലെ  സംവിധാനം അവസാനിപ്പിക്കണം. സിംഗിള്‍ ടെന്‍ഡര്‍ രീതി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ നടത്തുന്ന മരാമത്ത് പണികളെല്ലാം ഇ ടെന്‍ഡര്‍ വഴി മതിയെന്നാണ് തീരുമാനം. ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികള്‍ ഉടന്‍ കൈക്കൊള്ളും.

No comments:

Post a Comment

.