സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, September 5, 2013

വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കൌതുകങ്ങളാണ് ചുറ്റിലും. അതിന് ഗുണവും ദോഷവും കാണാം. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ക്ളാസ് മുറിയില്‍തന്നെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള രണ്ടുപേര്‍ കാണില്ലല്ലോ. അവിടെ വഴിതെറ്റുന്ന കുട്ടിയെ നേര്‍വഴിക്ക് നടത്തുകയാണ് അധ്യാപകന്റെ ജോലി. സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും കൂടുതല്‍ നല്‍കി പരിചരണം. തന്നിഷ്ടം കാട്ടി വേറിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന അത്തരം കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹമെന്ന് തോന്നിപ്പോവുന്നു. മറ്റാരെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കാണ് ഇക്കാര്യത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തം കൂടുതല്‍ . സാമൂഹ്യശില്‍പ്പികളാണ് അധ്യാപകര്‍ . സമൂഹത്തിന്റെ വിശേഷബുദ്ധിയും അഭിരുചിയും മനസ്സിലാക്കി രാജ്യത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ ഡോ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ അധ്യാപകരും സഞ്ചരിക്കട്ടെ. ഒരുമിച്ചുനിന്നാല്‍ മാറ്റിയെടുക്കാനാവാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. നന്മയുടെ സന്ദേശവാഹകരായി മാറാന്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് കഴിയട്ടെ. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകര്‍ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ ...

No comments:

Post a Comment

.