സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, July 16, 2013

ആകാശ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി കോടികള്‍ പാഴാക്കരുത്

ഒരിക്കലും പൂര്‍ത്തിയാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ആകാശക്കോട്ടകള്‍ക്കുവേണ്ടി കോടികള്‍ പാഴാക്കരുതെന്ന് നഗരകാര്യ, ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമമന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി പറഞ്ഞു. ജനുറം പദ്ധതി രൂപവല്‍ക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശില്‍പ്പശാല മസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
 ജനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും എന്നാല്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുന്നതുമായ പദ്ധതികളാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. പണമല്ല, പ്രായോഗികമായ നടത്തിപ്പാണ് നമ്മള്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം.


\
http://www.chandrikadaily.com/contentspage.aspx?id=30572
http://www.madhyamam.com/news/235502/130716

http://www.mathrubhumi.com/online/malayalam/news/story/2394803/2013-07-16/kerala

No comments:

Post a Comment

.