സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Friday, October 11, 2013

പനങ്ങാങ്ങരയില്‍ പുതിയ മാവേലി സ്റ്റോര്‍

കുറെ കാലമായി പനങ്ങാങ്ങരക്കാരുടെ ഒരാവശ്യമായിരുന്നു മാവേലി സ്റ്റോര്‍ . മാവേലി സ്റ്റോറുകളുടെ ഉദ്ഘാടനവാര്‍ത്ത പത്രത്തില്‍ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അവരെന്നെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തും, നമുക്കും വേണം ഒരു മാവേലി. സിവില്‍ സപ്ളൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ മാവേലി വേഗത്തില്‍ തുടങ്ങാനുമായി. കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ മാവേലി സ്റ്റോറുകള്‍ തുടങ്ങാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമം.  അതിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഇതിനായി പ്രയത്നിച്ചവര്‍ , പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ തുടങ്ങി എല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ നന്ദി..കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിക്കുന്നു. 

No comments:

Post a Comment

.