സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Friday, October 18, 2013

ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകൃത പ്രദേശങ്ങളില്‍ കോച്ചിങ്ങ് സബ്സെന്ററുകള്‍ തുടങ്ങും

ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മല്‍സര പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തുടങ്ങി. ഇന്നലെ രാവിലെ ആലപ്പുഴയിലും വൈകുന്നേരം തൃശൂരിലും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി.
മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ സാമൂഹ്യമായ പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രജീന്ദ്ര സച്ചാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ശുപാര്‍ശകളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ . സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനകം പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ പിഎസ് സി, യുപിഎസ് സി പരീക്ഷകളുടെ റാങ്ക് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയത് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ വിജയംതന്നെയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ കോച്ചിങ്ങ് സെന്ററുകളുടെ സബ്സെന്റര്‍ തുടങ്ങുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിച്ച് വരുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ , സംഘടനകള്‍  തുടങ്ങിയവ ഭൌതിക സൌകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. 
 മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് രാജ്യത്തെല്ലായിടത്തും ഇത്തരം കോച്ചിങ്ങ് സെന്ററുകള്‍ തുടങ്ങിയതെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി അവസരം നല്‍കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും അവസരം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതി. ഇവര്‍ ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുകയും വേണം. 

1 comment:

.