സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Monday, June 10, 2013

ഓര്‍മ്മകളില്‍ എ.ടി. അബു

æÉøßLWÎH  
 ÇbÈß ©ZæMæ¿ µÜÞÎâÜcÎáU ØßÈßεZ ¦ØbÞƵVAí µÞÝíºÕ‚ Çß×ÃÞÖÞÜßÏÞÏ Ø¢ÕßÇÞϵÈÞÏßøáKá ®.¿ß. ¥ÌáæÕKí ÎdLß ÎE{Þ¢µáÝß ¥Üß. æÉøßLWÎH ÎáÈßØßMW ¿ìY ÙÞ{ßW ºÜ‚ßdÄ Ø¢ÕßÇÞϵX ®.¿ß. ¥Ìá ¥ÈáØíÎøÃÕᢠËßÜߢ, ¿ßÕß ¥ÕÞVÁí ææÈxᢠ©Æí¸Þ¿È¢ 溇áµÏÞÏßøáKá ¥çgÙ¢.  സിനിമയിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നുവരാന്‍ കാരണം അബുവായിരുന്നുവെന്ന് അബുവിന്റെ ആദ്യ സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാവ് കൂടിയായ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

ÕßÕßÇ ÕßÍÞഗB{ßÜÞÏß ÈßVÎÞÄÞÕᢠȿÈáÎÞÏ dɵÞÖí ÌÞæø, È¿ß ¥ÉVÃÞ ÈÞÏV, Ø¢ÕßÇÞϵX ç¼ÞÏí ÎÞÄcá, ¼ÈdÉßÏ Ø¢ÕßÇÞϵX ç¼ÞØí çÄÞÎØí, ÈÕÞഗÄ Ø¢ÕßÇÞϵX ØáÇàV ¥OÜMÞ¿í, ÉáÄáÎᶠÈÞÏßµ ¥ÈáçÎÞZ, ÈÕ·ÞϵX ØßÏÞÆí ²xMÞÜ¢, ÈÕ·ÞÏßµ ØáÈßÄ æÈ¿áBÞ¿ß, çÁÞ. Õß.æµ. ÎáÙNÆíµáGß ®¿MÞZ, ÉÜïßçÛøß, Éß. ×Þ¼ÙÞX, ÙÃß ÄJMßUß, Øß.Õß. ÎáÙNÆí ÈìËW, Éß.Õß. ØwàÉí ®KßÕVAí ÎdLß ®.Éß. ¥ÈßWµáÎÞV ¥ÕÞVÁáµZ ÈWµß. 

No comments:

Post a Comment

.