സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, June 27, 2013

തി രു വനന്തപുരം
പെരിന്തൽമണ്ണ പിടിഎം കോളജിൽ രണ്ട് പിജി കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ മന്ത്രിസഭ അനുമതി നല്കി .

http://www.manoramaonline.com/cgi-bin/MMOnline.dll/portal/localContentView.do?tabId=16&contentId=14391692&district=Malappuram&programId=1079897613&BV_ID=@@@

http://www.mathrubhumi.com/malappuram/news/2359974-local_news-perinthalmanna-%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%AE%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%A3.html


No comments:

Post a Comment

.