സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Thursday, April 11, 2013

ആശാ വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മല്‍സരിക്കാം

അംഗന്‍വാടി, ബാലവാടി ജീവനക്കാരെ പോലെ ആശാ വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്കും ഇനി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മല്‍സരിക്കാം.
 അംഗന്‍വാടി, ബാലവാടി ജീവനക്കാര്‍ ഒഴികെയുള്ള പാര്‍ട്ട് ടൈം ജീവനക്കാരെയും ഓണറേറിയം കൈപ്പറ്റുന്നവരെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് അയോഗ്യത കല്‍പ്പിക്കുന്ന കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി(രണ്ടാം ഭേദഗതി)ബില്‍ നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചു. അംഗന്‍വാടി, ബാലവാടി ജീവനക്കാരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ആശാ വളണ്ടിയര്‍മാരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ ഇവര്‍ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മല്‍സരിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചു. എയിഡഡ് സ്കൂള്‍ അധ്യാപകരെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള മല്‍സരിക്കുന്നതില്‍നിന്ന് വിലക്കണമെന്ന ആവശ്യം സഭയില്‍ ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും പൊതുഅഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞശേഷം തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന ധാരണയായി. അധ്യാപകര്‍ മല്‍സരംഗത്തേക്ക് വരുന്നതുമൂലം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ഉണ്ടാവുന്നുവെന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും അഭിപ്രായസമന്വയമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യമുയര്‍ന്നു. അശാസ്ത്രീയമായ വാര്‍ഡ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് പരാതികള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സംവരണ വാര്‍ഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചില ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിയമസഭയില്‍ അഭിപ്രായമുയര്‍ന്നു. അഞ്ചുവര്‍ഷത്തെ കാലാവധി മാത്രമുള്ളതിനാല്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ ചില പോരായ്മകള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംവരണ വാര്‍ഡുകളുടെ കാലാവധി 10 വര്‍ഷമെങ്കിലുമാക്കണമെന്ന കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കാനായി മാറ്റി.

No comments:

Post a Comment

.