സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Tuesday, November 19, 2013

പെരിന്തല്‍മണ്ണയുടെ വികസനത്തിലൂടെ....പെരിന്തല്‍മണ്ണയില്‍ നടപ്പാക്കിയ വികസന
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ താഴെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.
http://kkdesigns.x10.bz/demo/flip/#page-1


No comments:

Post a Comment

.