സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Friday, November 22, 2013

പെരിന്തല്‍മണ്ണ കുതിക്കുന്നു...

പെരിന്തല്‍മണ്ണ മണ്ഡലത്തില്‍ രണ്ടര വര്‍ഷത്തിനിടെ 325 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള് . മണ്ഡലത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങള്‍ ഇതോടൊപ്പമുള്ള പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. വീഡിയോ രൂപത്തില്‍ കാണാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും 16 പേജുള്ള പുസ്തകം ഓരോന്നായി മറിച്ചുകാണാം.


http://kkdesigns.x10.bz/demo/flip/#page-1

No comments:

Post a Comment

.