സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Wednesday, November 20, 2013

പ്രതീക്ഷയോടെ പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള


നഗരസഭകളുടെ സമഗ്രവികസനത്തിനായി പദ്ധതികളില്‍ പൊതു, സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് പദ്ധതികള്‍ പരിചയപ്പെടാനും നഗരസഭകള്‍ക്ക് നിക്ഷേപകരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ നേരിട്ട് അവസരം നല്‍കുന്നു. ഡിസംബര്‍ 19, 20തിയതികളില്‍ കൊച്ചി ലെ മെറിഡിയന്‍ ഹോട്ടലിലാണ് നഗരസഭകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഈ സുപ്രധാന സംഗമം നടക്കുന്നത്. പാര്‍‌ട്ണര്‍ കേരള എന്ന പേരിലുള്ള സംഗമത്തിലേക്ക് പ്രവാസികള്‍ , തദ്ദേശീയരും അന്യദേശക്കാരുമായ നിക്ഷേപകര്‍ എന്നിവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പാര്‍ട്ണര്‍ കേരളയുടെ ലോഗോ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രകാശനം ചെയ്തു.  

No comments:

Post a Comment

.