സംസ്ഥാനത്ത് 28 പുതിയ നഗരസഭകള്‍

....വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ ബില്‍ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ ... ... ..

Friday, November 29, 2013

പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള-കൊച്ചി ഒരുങ്ങുന്നു...


ഡിസംബര്‍ 19, 20 തിയതികളില്‍ നഗരസഭകള്‍ക്കുവേണ്ടി കൊച്ചിയില്‍ പാര്‍ട്ണര്‍ കേരള എന്ന പേരില്‍ നിക്ഷേപസംഗമം നടത്തുന്നു. നഗരസഭകളുടെ ഭൂമിയില്‍ ആര്‍ക്കും വികസനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപമാവാം. വരുമാനം നഗരസഭകളുമായി പങ്കിടാം. സര്‍ക്കാരുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ അവസരം. പ്രവാസികള്‍ , വിദേശരാജ്യത്തുള്ളവര്‍ , ബിസിനസ്സില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള നാട്ടിലുള്ളവര്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും പങ്കാളികളാവാം.
കേരളത്തിലെ നഗരസഭകളുടെ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാന്‍ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ല. പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നഗരസഭകളുടെ ഭൂമിയില്‍ വലിയ പദ്ധതികളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് അതാത് നഗരസഭകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം. 60 നഗരസഭകളും അഞ്ച് കോര്‍പ്പറേഷനുകളും വികസന അതോറിറ്റികളും ഇതിനായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.


വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക  http://www.partnerkerala.com/

No comments:

Post a Comment

.